Podmínky použití

Tyto podmínky se vztahují k používání webové stránky www.miminarna.cz a upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem Jaroslav Šorman, IČO: 43542646, se sídlem Nová 595/6, 972 17 Kanianka, Slovenská republika, a uživateli využívajícími služeb www.miminarna.cz. Uživatelem se rozumí každý návštěvník webové stránky a platí pro něj podmínky publikované k datu jeho návštěvy.
Přístupem a používáním webové stránky www.miminarna.cz vyjadřujete souhlas se zněním podmínek používání portálu a potvrzujete, že jste se s jejich obsahem seznámil a souhlasíte s nimi.

Základní podmínky využívání služby

Webové stránky www.miminarna.cz nejsou internetovým obchodem a neprobíhá zde prodej publikovaných produktů, prezentace veškerého zboží a služeb nemůže být právně kvalifikována jako závazná nabídka na uzavření kupní smlouvy ze strany provozovatele. Předmětem činnosti je agregace nabídek vybraných internetových obchodů na jednom místě a zprostředkování možnosti uzavřít kupní smlouvu s třetí osobou, provozovatel tedy není v pozici prodávajícího prezentovaných produktů a mezi Vámi a provozovatelem nedochází k uzavření kupní či obdobné smlouvy.

Snažíme se o aktuálnost informací uvedených na našich internetových stránkách, nejsme vzhledem k charakteru služby odpovědní za správnost údajů uvedených u prezentovaných produktů (cena, skladová dostupnost, popis, vzhled a parametry).

Naším cílem je spojit Vás, jakožto zákazníka, s důvěryhodným internetovým obchodem, který Vám umožní nákup v žádané kvalitě za prezentovanou cenu, nemůžeme tuto skutečnost zaručit ve 100% případů. Vezměte prosím tuto skutečnost na vědomí a vždy důkladně překontrolujte na stránkách obchodu/třetí strany, na který odkazujeme, že obsah košíku a cena odpovídá Vámi zvoleným parametrům. V případě nenaplnění tohoto očekávání nenese provozovatel webové stránky www.miminarna.cz odpovědnost za nesprávnost prezentovaných informací.
Současně nedokážeme zaručit nepřetržitou dostupnost webové stránky www.miminarna.cz. Důvodem občasného pozastavení či nedostupnosti naší webové stránky nebo její části může být údržba systému, výpadky na straně třetích osob, výpadky hardwaru, softwaru či zásah vyšší moci, vždy se však budeme snažit o obnovu funkčnosti našich webových stránek v plném rozsahu v co možná nejkratším čase.

Závěrečná ustanovení

Vztahy vznikající mezi uživateli těchto stránek a provozovatelem. (a to i v případě, že se bude jednat o vztahy obsahující mezinárodní prvek) budou řešeny výhradně podle práva Slovenské republiky a budou řešeny příslušnými soudy Slovenské republiky.
Tyto podmínky používání portálu jsou platné a účinné od 1.6.2021 a provozovatel si vyhrazuje právo je kdykoliv jednostranně změnit či upravit.